نگاهی به سنسورهای هوشمند تشخیص حریق باتری

سنسور تشخیص احتمال حریق باتری چیست
نگاهی به سنسورهای هوشمند تشخیص حریق باتری

نگاهی به سنسورهای هوشمند تشخیص حریق باتری

سنسورهای هوشمندی طراحی و ساخته شده اند که برای جلوگیری از خرابی و تخلیه باتری لیتیوم-یونی سلول را در عرض چند ثانیه تخلیه می کنند تا منجر به آتش گرفتن باتری نشود.

 
شرکت مهندسی متیس برای جلوگیری از حریق باتری خودروهای الکتریکی نسخه بتا سنسور ایمنی باتری تازه تولید شده خود را معرفی کرده است. این سنسور که بر ایمنی و سلامت سلول باتری نظارت و کنترل داد قابلیت سیستم مدیریت باتری را دارد که اب این قابلیت نه تنها تغیرات حرارتی را به سرعت شتخیص می دهد بلکه برای تخلیه وسیله نقیله زمان بیشتری را تخمین می زند و در نظر می گیرد. 
 
این حسگر با داده هایی که جمع آوری می کند تصویر واقعی از سلامت باتری و شرایط داخلی وسیله نقیله ارائه می دهد و با تشخیص احتمال حریق باتری، سلول باتری را به سرعت تخلیه میکند و زمان بیشتری در اختیار سرنشینان برای خروج از خودرو قبل از آتش گرفتن قرار می دهد.
 
سنسور هوشمند تشخیص حریق باتری برای اولین بار توسط شرکت متیس در نسخه بتا طراحی شده است و در مرحله تست های اولیه می باشد.
سنسور هوشمند تشخیص حریق باتری برای ادغام وعملکرد آسان در سیستم الکتریکی موجود در خودروها طراحی شده است که داخل بسته باتری نصب می شود و با نظارتی که بر وضعیت هوا دارد، تهویه سلولی را تشخیص می دهد. 
 
این حسگر هوشمند و منحصر به فرد قادر به انتخاب طیف وسیعی از پارامترهای محیطی همچون ترکیبات آلی فرار، تغییر فشار و رطوبت می باشد که به عنوان داده هایی برای بررسی ورودی های دیگر همچون دمای سلول برای نظارت بر تهویه سلولی استفاده می کند.
 
این سنسور داده‌ها را از طریق یک رابط CAN قابل تنظیم به‌یک واحد کنترل درخودرو مانند ECU منتقل می‌کند تا به‌راننده هشدار دهد که هواگیری سلول رخ داده است. این سنسور همچنین می‌تواند مدار باتری را قطع کند تا برای جلوگیری از آتش‌سوزی و خنک شدن آن فرصتی را فراهم کند
 
سیستم های مدیریت باتری که رد بسته های باتری قرار دارند مدیریت شارژ و دشارژ بسته ای باتری را به عهده دارند و سلامت باتری را کنترل می کند ولی این سیستم دارای محدودیت هایی می باشد که با مجهز شدن بسته های باتری به  سنسور هوشمند تشخیص حریق باتری، سیستم مدیریت باتری به خوبی کار می کند. اما اگر سلول باتری با سنسور هوشمند فاصله داشته باشد و ثبت تغییرات دما با زمان بیشتری انجام شود تشخیص مشکلات و خرابی های سلول از طریق نوسانات ولتاژ به سختی انجام خواهد شد زیرا ممکن است سلول های دیگر به طور موازی با تقویت ولتاژ مشکلات به وجود آمده برای سلول باتری را پنهان کنند و باتری پس از هواگیری از کار بیفتد و می تواند در یک واکنش خود اکسیده آتش بگیرد و با از کار انداختن سلول های اطراف خودرو کاملا آتش بگیرد.