چراغ های هشدار روی داشبورد خودرو

معرفی چراغ های هشدار بر روی داشبورد
چراغ های هشدار روی داشبورد خودرو

چراغ های هشدار در هر خودرویی نوعی ارتباط خودرو با راننده می باشد که می خواهد بگوید یک جای کار می لنگد و نقص دارد. در حال رانندگی با اتومبیل خود هستید که ناگهان یک چراغ هشدار روشن می شود که باید جدی گرفته شود.

 

وقتی خودرو استارت زده میشود و روشن می کنیم در یک لحظه تمامی چراغ های هشدار روی داشبورد روشن میشوند و همزمان خاموش می شوند در این فاصله کوتاه پردازشگر اتومبیل تمامی سامانه ایمنی خودرو را چک می کند و در صورت وجود نقص رد هر قسمت از خودرو چراغ هشدار مربوط به آن روشن می ماند که نشان دهنده نقص در آن قسمت می باشد و البته روشن نشدن یک چراغ هشدار به هنگام استارت اتومبیل خودرو به معنای نقص در آن بخش خودرو است. بررسی و رفع نقص هایی که توسط چراغ های هشدار روی داشبورد به راننده گوشزد میشود در حیطه و مهارت همه افراد نمیباشد و در اکثر مواقع به یک کارشناس و مکانیک مهار نیاز است تا با دستگاه دیاگ که نقش اساسی در این عیب یابی دارد مشکل را رفع کند.

بطور معمول در هر خودرو پنج چراغ هشدار وجود دارد که به سه دسته رنگی قرمز/زرد و نارنجی/سبز و آبی تقسیم میشوند.

 

چراغ های هشدار قرمز رنگ

چراغ های هشدار قرمز رنگ بیانگر نیاز فوری خودرو به تعمیر توسط مکانیک می باشد و البته گاهی این چراغ های قرمز رنگ نشان دهنده مسافت طی شده یا سیستمی خاص همچون کیسه هوا یا ترمز دستی می باشد.

چراغ های هشدار زرد و نارنجی رنگ

روشن شدن چراغ هشدار زرد یا نارنجی می تواند به معنای نیاز خودرو به تعویض و یا تعمیر یک قطعه و خدمات منظم باشد و یک قطعه در خودرو باید در اسرع وقت چک شود.

چراغ های هشدار سبز و آبی رنگ

چراغ های هشدار سبز یا آبی رنگ نشان دهنده سیستم فعال به راننده می باشد مثلا فعال بودن سیستم چراغ جلو یا تهویه هوا

 

معرفی و بررسی پنج چراغ هشدار مهم بر روی داشبورد

چراغ چک

مهمترین و نگران کننده ترین چراغ بر روی داشبورد چراغ هشدار چک می باشد که روشن ماندن این چراغ نشان دهنده اوضاع خیلی بد خودرو می باشد و اضطراب و نگرانی زیادی برای راننده ایجاد می کند. روشن ماندن چراغ چک نشاندهنده عیب در سامانه موتور و آلایندگی خودرو می باشد که شل شدن یک سیم تا پیچیده ترین حالت که نقص در سیستم موتور خودرو می باشد می تواند دلیلی بر روشن ماندن چراغ چک باشد.

به محض روشن شدن این چراغ هشدار خودرو متوقف نمی شود و ممکن است راننده آن را نادیده بگیرد و به رانندگی ادامه دهد که کار بسیار اشتباهی می باشد و در این مواقع بهترین کار مراجعه به مکانیک ماهری می باشد که به وسیله دستگاه دیاگ که مخفف diagnostic test یا تست تشخیص است به بررسی و رفع نقص ایجاد شده در اتومبیل بپردازد.

چراغ هشدار سیستم برق خودرو یا همان باتری

چراغ هشدار رمبوط به باتری و سیستم برق خودرو به جدیت روشن شدن چراغ هشدار چک نمی باشد اما نادیده گرفتن ان می تواند منجر به صدمه و آسیب جدی به خودرو شما شود. چراغ هشدار باتری می تواند نشان دهنده صدمه به دینام یا پارگی یک سیم و اجزای برقی اتومبیل باشد که نادیده گرفتن این موارد می تواند به سایر اجزای الکتریکی خودرو آسیب بزند.

چراغ هشدار سامانه های خنک کننده خودرو

به هنگام رانندگی همانطور که نگاه به آینه های بغل ضروری و لازم است گاهی نیم نگاهی به چراغ های هشدار بر روی داشبورد ضروری می باشد که نسبت به ایمن بودن وضعیت کلی خودرو مطمئن شویم. یکی دیگر از علام هشدار که در صورت روشن شدن باید جدی گرفته شود چراغ هشدار سامانه های خنک کننده اتومبیل می باشد که روشن ماند این چراغ نشان دهنده عیب در سیستم خنک کننده موتور خودرو می باشد و ممکن است سطح مواد خنک کننده از حد استاندارد پایین باشد و یا اینکه در این بخش از خورو نشتی مواد ایجاد شده باشد که باید به زودی این نقص رفع شود تا به سیستم موتور آسیب جدی وارد نشود.

چراغ هشدار فشار روغن در موتور

روشن شدن چراغ هشدار روغن موتور نشاندهنده نشت روغن در موتور می باشد که به دلایل خرابی در رینگ و یا خرابی پمپ روغن ایجاد می شود. درصورتی که با افزودن روغن به موتور چراغ هشدار خاموش شود که مشکل رفع شده است و در صورتی که روشن باقی بماند نیاز به مراجعه به تعمیر گاه و صرف هزینه های بیشتری دارد.

چراغ هشدار سیستم انتقال قدرت و یا گیربکس در خودرو

این چراغ هشدار که بیشتر مربوط به خودرو های جدیدتر می باشد نشان دهنده از حالت تعادل خارج شدن دما در گیربکس خودرو می باشد. معمولا زمانی که از خودرو به عنوان یدکش استفاده می کنیم این چراغ هشدار روشن می ماند و در صورتی که در مواقعی دیگر روشن شود نشان می دهد که سطح مایعات خنک کننده در گیربکس پایین آمده است و یک هشدار جدی می باشد که نباید نادیده گرفته شود.

چراغ هشدار فشار تایرها

چراغ هشدار دیگری که در این جا معرفی می کنیم مربوط فشار تایر ها می باشد که بیشتر در خودرو های جدید بطور دائمی اندازه گیری می شوند. روشن ماندن این چراغ هشدار نشان می دهد که فشار تایرها از یک حدی کمتر شده است و بسیار خطرناک می باشد.

چراغ هشدار کنترل ثبات

چراغ هشدار کنترل ثبات یا ترکشن کنترل در خودروهای جدید تر وجود دارد که در جاده های لغزنده و بارانی روشن می ماند که روشن ماندن این چراغ نشان دهنده درست عمل کردن سامانه های ضد لغزندگی خودرو می باشد. اما اگر در روزها و شرایط غیر بارانی این چراغ روشن بماند نشان دهنده عیب در این سامانه می باشد.