چه زمانی قرعه کشی خودرو حذف می شود

زمان حذف قرعه کشی خودرو
چه زمانی قرعه کشی خودرو حذف می شود

چه زمانی قرعه کشی خودرو حذف می شود

 
نابرابری میزان عرضه و تقاضا رد بازار خودرو به طور طبیعی قیمت ها را بالا می برد. زمانی که میزان عرضه خودروها متناسب با میزان تقاضا باشد مسئله قرعه کشی خودروها به تدریج حذف و قیمت های خودرو ثابت پیدا می کنند.
 
منوچهر منطقی معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد برنامه های وزیر صمت در جهت حذف تدریجی قرعه کشی خودرو در سال 1401 پیش می رود و با عرضه بیشتر خودرو در ماه های آینده می توان پاسخ مناسبی به تقاضای بازار داد.
 
وی بیان کرد با توجه به اینکه افزایش عرضه یکی از راه های موثر در کاهش قیمت ها می باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسباتی انجام داده است تا مشخص شود با چه میزان عرضه می توان قرعه کشی خودرو را حذف کرد. 
 
بر اساس محاسبات انجام شده باید تا پایان سال جاری حدود یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شود تا دیگر نیازی به قرعه کشی خودرو نباشد و با عرضه هر چه بیشتر خودرو به تدریج تعداد خودروهای حذفی از مرحله قرعه کشی بیشتر خواهد شد و یا اینکه خودروها بصورت فروش اقساطی عرضه خواهند شد.
 

روند تدریجی حذف قرعه کشی در طول سال

منطقی معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد موضوع حذف قرعه کشی خودروها به تدریج در طول سال تحقق خواهد یافت و مربوط به ماه های ابتدایی سال نمی باشد و با عرضه بیشتر خودرو، تعادل در بازار عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد که هر چه به انتهای سال نزدیک تر شویم روند حذف قرعه کشی خودرو تسریع می یابد.