اجرای مالیات یک درصدی معاملات خودرو در سایپا

مالیات بر اولین نقل و انتقال خودرو
اجرای مالیات یک درصدی معاملات خودرو در سایپا

 اجرای مالیات یک درصدی معاملات خودرو در سایپا

طرح مالیاتی جدید که قبلا از آن صحبت هایی شده بود هم اکنون در صورتحساب فروش نقدی سایپا لحاظ شده است.

مطابق سخنان هفته گذشته معاون سازمان امور مالیاتی کشور قرار شد از کارخانه های سازنده و مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان خودرو رد نخستین نقل وانتقال خودرو به خریدار مالیات یک درصدی دریافت شود که این طرح هم اکنون در سایپا برای اولین بار اجرایی شد.

بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۰( اولین نقل واتقال خودرو از کارخانه تولید کننده و یا مونتاژ کننده قطعات پیش ساخته داخلی و یا وارد کننده(نمایدنده رسمی شرکت های خارجی) موظف به پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خواهند شد.

واردکنندگان و کارخانه‌های سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون موصوف، به نرخ یک درصد برای انواع خودرو‌های تولید داخل و دو درصد برای انواع خودرو‌های وارداتی اقدام کنند.

به پیروی از این قانون در فضای مجازی تصاویری منتشر شده است که نشان میدهد طرح فروش نقدی خودرو پادرا پلاس سایپا شامل بند جدید هزینه ای مبنی بر پرداخت مالیات یک درصدی در اولین فروش و نتقل وانتقال خودرو شده است و شرکت خودرو ساز سایپا برای اولین بار قانون مالیات بر اولین نقل و انتقال خودرو را اجرایی کرده است.