آشنایی با انواع سوخت رسانی در خودرو

تفاوت سوخت رسانی انژکتوری و کاربراتوری
آشنایی با انواع سوخت رسانی در خودرو

آشنایی با انواع سوخت رسانی در خودرو

سیستم سوخت رسانی در خودروها شامل دو دسته سوخت رسانی انژکتوری و سوخت رسانی کاربراتوری میشود که در این مقاله از مجموعه مقالات اتو گالری حیدر به سخن پیرامون هرکدام می پردازیم.

سوخت رسانی کاربراتوری چیست؟

در ابتدای مبحث سوخت رسانی کاربراتوری که یکی از انواع سوخت رسانی در خودرو می باشد به موضوع کاربراتور و اینکه کاربراتور چیست می پردازیم.

کاربراتور چیست؟

سیستم سوخت رسانی کاربراتوری به عنوان یکی از مهم ترین عضو سیستم سوخت رسانی خودرو مخلوط صحیح و مناسبی از هوا و سوخت را وارد سیستم وسخت رسانی خودرو می کند تا به بهترین شکل کار کند. و از طرفی دیگر زمانی که موتور خودرو در حال کار کردن است با کمترین مصرف سوخت نهایت بازدهی را حاصل کند.

نحوه کار کاربراتور

کاربراتور به کمک قسمتی از بدنه خود به نام گلوگاه، در روی مجرای خروج سوخت ایجاد مکش می کند و با مکش سوخت به درون کاربراتور صفحه گاز هوا باز می شود و جریان هوا وارد کاربراتور می شود که این هوای ورودی از ونتوری عبور می کند و با افزایش سرعت باعث می شود مکشی قوی تر تولید شود و سوختی که وارد کاربراتور شده است با هوا مخلوط شده و وارد سیلندر شود.

عیب و نواقص سیستم سوخت رسانی کاربراتوری

از مهمترین معایب سیستم سوخت رسانی کاربراتوری این است که تناسب ترکیب هوا و سوخت رعایت نمیشود و باعث میشود خودرو سوخت بی کیفیت تری استفاده کند.

از دیگر معایب سیستم سوخت رسانی کاربراتوری این است که این نوع سیستم کاملا وابسته به محیط می باشد و درصورتی که دما و فشار محیط مناسب نباشد این سیستم به خوبی کار نمی کند و سوخت رسانی را انجام نمی دهد.

سیستم سوخت رسانی کاربراتوری سوخت را بصورت یکسان و مساوی در سیلندر پخش و توزیع نمی کند و تاثیر منفی بر روی کارکرد موتور می گذارد.

 

سیستم سوخت رسانی انژکتوری چگونه کار می کند

سیستم سوخت رسانی انژکتوری از دیگر نوع سیستم سوخت رسانی در خودرو می باشد که به دو صورت آنالوگ و دیجیتال انجام می شود.

در سیستم سوخت رسانی انژکتوری آنالوگ حجم سوخت تزریقی بر اساس مدت زمان مورد نیاز برای شارژ و دشارژ کردن خازن کنترل میشود.

در سیستم سوخت رسانی انژکتوری دیجیتال حجم سوخت تزریقی بر اساس داده های ذخیره شده در کامپیوتر و حافظه مشخص می شود. این کار علاوه بر کاهش زمان محاسبات باعث می شود بسیاری از کارهای دیگر توسط کامپیوتر کنترل شود و از اشتباهات احتمالی دیگر جلوگیری شود.

تفاوت سیستم سوخت رسانی کاربراتوری با انژکتوری

در سیستم سوخت رسانی انژکتوری موتورهای گازوئیل سوز احتراق درون محفظه سیلندر بصورت خود به خودی انجام می شود که این کار در سیستم کاربراتوری بصورت جرقه زنی و شمع انجام میشود.

احتراق در سیستم انژکتوری به این صورت است که در مرحله تنفس هوا وارد سیلندر می شود و این هوا متراکم شده و با افزایش دما هوا داغ شده و منفجر می شود و در نتیجه پیستون به حرکت در می آید.

در سیستم کاربراتوری و متورهای بنزین سوز، رد مرحله تنفس مخلوطی از هوا و سوخت وارد سیلندر میشود و همزمان احتراق به وسیله جرقه زنی شمع ها انجام شده و پیستون به حرکت در می آید.