ایران خودرو 10 هزار خودرو کارکرده را با گارانتی واگذار می کند

واگذاری 10 هزار خودرو کارکرده ایران خودرو
ایران خودرو 10 هزار خودرو کارکرده را با گارانتی واگذار می کند
ایران خودرو 10 هزار خودرو کارکرده را با گارانتی واگذار می کند
 
گروه خودروساز ایران خودرو در راستای کاهش هزینه های جاری خود و تامین منافع ذی نفعان، 10 هزار خودور کارکرده خودو را پس از تعمیر و با گارانیت به مشتریان می فروشد.
این خودروساز شناسایی و تعمیر خودروهای کارکرده در تمامی شرکت های تابعه خودور ا در دستور کار قرار داده است که شرکت لیزینگ ایران خودرو مجری فرایند واگذاری خودروهای کارکرده شناسایی شده تعیین شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در شرح این طرح بیان کرد این گروه خودروساز با شناسایی خودروهای کارکرده، پس از تعمیر و با اعطای گارانتی توسط شبکه خدمات پس از فروش این گروه و تسهیلات مورد نیاز، اوایل سال آینده خودروها را واگذار می کند.
در این طرح هنوز مشخص نشده است که کدامیک از خودروها واگذار می شوند و اساسا شامل خودروهای مازاد این گروه صنعتی خواهد شد.
همچنین نحوه واگذاری و قیمت گذری خودروهای کارکرده ایران خودرو مشخص نشده است.