شرایط جدید تعویض پلاک خودرو برای نیروی انتظامی

شرایط جدید تعویض پلاک خودرو
شرایط جدید تعویض پلاک خودرو برای نیروی انتظامی

شرایط جدید تعویض پلاک خودرو برای نیروی انتظامی

این روزها که بحث لایحه بودجه 1401 گرم هست خبر از تغیر شرایط تعویض پلاک در سال 1401 به گوش می رسد. طبق لایحه ارائه شده از طرف دولت به مجلس، نیرو انتظامی از سال آینده موظف است تمامی کارها و مراحل تعویض پلاک خودرو را بصورت آنلاین و برخط انجام دهد.

تغیر شرایط تعویض پلاک خودرو

بنابر بند (ط) از تبصره 10 لایحه بودجه سال 1401، نیروی انتظامی موظف است سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت را از ابتدای سال 1401 راه اندازی کند و تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بصورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری صرفا برای فک و نصب انجام شود.

در راستای تغیر شرایط تعویض پلاک بصورت آنلاین نیروی انتظامی موظف به انجام امور زیر می باشد:

  • پلاک خودرو و موتورسیکلت ها صرفا بواسطه موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیر دولتی انجام شده و مطابق با تعرفه مندرج در جدول 16 از متقاضی دریافت شود. سهم موسسه مستقیما پرداخت شده و مابقی به ردیف درآمدی 140114 در جدول شماره  این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.

 

  • با استناد به تبصره یک ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400، مالیات و نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به هنگام فک و نصب پلاک توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور ورایز شود.

 

با توجه به واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی، پیش بینی می شود، درآمدهای حاصله از تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت در سال 1401 بالغ بر هزار میلیارد تومان برای دولت باشد.

هزینه تولید، فک و نصب پلاک انواع خودرو که مستقیما از کارگزار یا پیمانکار دریافت میشود، یک میلیون و پانصد هزار ریال یعنی معادل 150 هزار تومان می باشد که مبلغ یک میلیون ریال برای عوارض دولتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

هزینه تولید، فک و نصب پلاک انواع موتورسیکلت که مستقیما از کارگزار یا پیمانکار دریافت می شود، 300 هزار ریال معادل 30 هزار تومان می باشد که مبلغ 200 هزار ریال بابت عوارضی دولتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

 

مطابق این لایحه که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تاکید شده است که هزینه های مربوط به تعویض، شماره گذاری پلاک خودرو منحصر به موارد وفق می باشد و دریافت هر گونه وجهی دیگر خارج از این موارد ممنوع می باشد.

 

منبع: ایسنا