صفر تا صد قانون جدید انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

صفر تا صد انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث
صفر تا صد قانون جدید انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

صفر تا صد قانون جدید انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

قانون راننده محور بودن  انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث با در نظر گرفتن اهمیت حق رانندگانی که قوانین را به خوبی رعایت کرده اند و یا در صورت تصادفات احتمالی خسارت ناشی از تصادف را شخصا پرداخت کرده اند تصویب شده است.

بیمه شخص ثالث

برخلاف بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث برای تمامی خودروهای سب و سنگین و کامیون ها الزامی می باشد. شخص ثالث در واقع شخص خسارت دیده می باشد. در بیمه شخص ثالث سه فرد وجود دارند.

شخص اول : راننده مقصر

شخص دوم: شرکت بیمه گذار

شخص ثالت: فرد یا همان راننده خسارت دیده

شرح قانون انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

قبل از تصویب شرایط جدید، با فروختن خودرو، تخفیفات بیمه ای هم به مالک جدید خودرو منتقل میشد و باعث میشد اگر مالک قبلی قوانین رانندگی را به خوبی رعایت کرده باشد، با فروختن خودرو کارکرده خود دیگر امکان استفاده از تخفیفات بیمه ای شخص ثالث را نداشته باشد و به مالک جدید خودرو دست دوم تحت شرایطی  زیر واگذار میشد:

هر دو خودرو در یک دسته بندی قرار گیرند. مثلا هردو کامیون یا سواری باشند.

انتقال سند بصورت قطعی و رسمی انجام شده باشد و نه بصورت قولنامه

انتقال بیمه شخص ثالثا هم طی فرایند انتقال قطعی سند بصورت رسمی انجام شود.

 

مطابق تغیرات جدیدی  که در سال 1400 در قانون انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث ایجاد شده است:

انتقال بیمه شخص ثالث قبل از انقضای اعتبار بیمه تنها به خودروی جدید مالک و یا یکی از اعضای خانواده ( پدر ، مادر ، همسر، فرزند) امکانپذیر می باشد.

(البته سه شرط بالا همچنان پا برجاست)

پیرو این قانون اگر شخصی تخفیفات بیمه ای خود را به مالک دیگری به غیر از اعضای خانواده انتقال دهد مجرم شناخته می شود.

در صورت فوت مالک خودرو تخفیفات بیمه ای به یکی از اعضای خانواده منتقل می شود.

 

شرایط انتقال نخفیفات بیمه شخص ثالث

تخفیفات بیمه شخص ثالث تنها در شرایط و حالت های زیر امکانپذیر می باشد:

 • انتقال به خودرو جدید مالک که این خودرو باید کارکرده باشد و نمی تواند صفر باشد.
 • انتقال به خودرو یکی از اعضای درجه یک خانواده شامل پدر، مادر، همسر و فرزند
 • از خودرو یک شرکت حقوقی به خودرو دیگر همان شرکت با همان کاربری

خودروهای صفر و نو طبق ظوابط کارخانه از بیمه شخص ثالث برخوردار می باشند و حداقل تا زمان تمدید سر رسید سال آینده امکان انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث به خودروهای صفر وجود ندارد

 

مدارک مورد نیاز برای انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به خودرو کارکرده دیگر

 • گواهی فرسوده و اقساطی بودن خودرو قبلی
 • اصل بیمه شخص ثالث
 • اصل مدارک خودرو فرسوده قبلی
 • سند قطعی و رسمی خودرو دست دوم جدید
 • مداک شناسایی بیمه گذار
 • الحاقیه فسخ بیمه نامه خودرو اسقاطی و فرسوده

با ارائه این مدارک اثبات می شود که شما هم زمان چند خودرو ندارید زیرا که طبق قانون امکان جا به جایی تخفیفات بیمه شخص ثالث بین خودروهای مالک وجود ندارد.

 

چگونه بیمه شخص ثالث را به خودرو جدید منتقل کنیم؟

برای انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به خودرو جدید مالک به نمایندگی صدور بیمه نامه قبلی یا شعبه مرکزی شرکت بیمه گر مراجعه کنید و مدارک زیر همراه داشته باشید:

 • کپی کارت خودرو قبلی
 • کپی بیمه نامه شخص ثالث خودرو قبلی
 • اصل و کپی برگه اسقاط خودرو کارکرده قبلی در صورتی که فرسوده و اسقاطی باشد
 • اصل و کپی کارت خودرو جدید
 • بیمه نامه خودرو جدید

شرکت بیمه با صدور یک الحاقیه تخفیف های بیمه شخص ثالث قبلی را حذف می کند و با دریافت مابه التفاوت بیمه نامه( محاسبه هزینه بیمه شخص ثالث خودرو قدیمی در روزهای باقیمانده بدون در نظر گرفتن تخفیف) ، آن را به خودرو دست دوم جدید منتقل می کند.

 

اگر تخفیفات بیمه شخص ثالث را انتقال ندهیم چه مشکلی ایجاد می کند؟

پرسشی که ذهن بسیاری از مالکان خودرو را درگیر کرده است: اگر تخفیفات بیمه شخص ثالث را انتقال ندهیم چه مشکلی ایجاد می کند؟

باید بگوییم که عدم انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به هنگام فروش خودرو هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. و تنها تخفیفات بیمه ای خود را از دست خواهید داد. و اجباری برای انتقال نیست و در واقع انتخابی است برای مالک که از تخفیفات بمیه ای خود بهره مند شود.

در صورتی که انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث انجام نشده باشد و سند خودرو با بیمه نامه شخص ثالث هم نام نباشد، باز هم شرکت بیمه گر موظف است خسارت های احتمالی را به فرد پرداخت کند.

 

چگونه تخفیفات بیمه ای شخص ثالث را از یک شرکت به شرکت بیمه ای دیگر انتقال دهیم؟

درصورتی که از خدمات یک شرکت بیمه گر راضی نباشید و تصمیم داشته باشید بیمه شخص ثالث خود را به شرکت یدیگر انتقال دهید تحت شرایط زیر امکان پذیر می باشد:

 • چند روز پیش از انقضای بیمه شخص ثالث خود اقدام کنید
 • اگر بصورت آنلاین بیمه خود را تمدید می کنید لازم است تصویر کارت خودرو و بیمه نامه قبلی در سایتی که بیمه از ان خریداری شده است باگذاری کنید
 • به هنگام مراجعه به شرکت جدید بیمه گذار بیمه نامه قبلی و کارت خودرو را همراه داشته باشید

 

رفع ابهامات قانون انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

 • انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث باید بصورت کامل انجام شود و امکان انتقال بخش از آن امکان پذیر نمی باشد.
 • برای انتقال بیمه شخص ثالث نیازی به انتظار تا انقضای بیمه نامه نیست و فقط باید زمان تمدید بیمه شخص ثالث خودرو رسیده باشد.
 • اتنقال تخفیف بیمه شخص ثالث تها به فرزندانی که به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشند امکانپذیر می باشد.
 • در صورتی که شما خودرو کارکرده خود را فروخته باشد و خودرو دست دوم جدید خریداری نکرده باشید می توانید با مراجعه به شرکت بیمه گر و دریافت گواهی تخفیف سنوات بیمه شخص ثالث، به هنگام خرید خودرو جدید تخفیفات را انتقال دهید. ( البته در نظر داشته باشید که خودرو جدید باید کارکرده باشد و در صورتی که خودرو نو و صفر باشد تا سر رسید انقضای بیمه ثالث خودرو از سوی کارخانه که معمولا یک سال می باشد باید صبر کنید).
 • برای انتقال تخفیف بیمع شخص ثالث حتما خودرو دست دوم قبلی باید بصورت قطعی و رسمی فروخته شده باشد و چنانچه بصورت وکالتی و قولنامه ای باشد قابل قبول نیست.
 • انتقال تخفیف بیمه شخص ثالثی که تاریخ انتقضا و اعتبار آن تمام شده باشد امکانپذیر نمی باشد و حتما باید قبل از سر رسید انتقضا انجام شود و یا تمدید کنید.