فناوری تامیک و کاهش 90 درصدی ذرات آلوده

تامیک انتشار آلودگی را تا 90 درصد کاهش می دهد
فناوری تامیک و کاهش 90 درصدی ذرات آلوده

فناوری تامیک و کاهش 90 درصدی ذرات آلوده

بسیاری از سیستم های خودرو از جمله اگزوز و سیستم ترمز به خودی خود باعث ایجاد آلودگی  می شوند و گاهی سیستم ترمز از اگزوز آلودگی بیشتری ایجاد و در هوا منتشر می کند.

بر مبنی یک گزارش رسمی از یک شرکت معتبر در حوزه لنت و ترمز  سیستم ترمز یک خودرو می تواند شش برابر نسبت به سیستم اگزوز آلودگی و ذرات ریز را در هوا منتشر کند. ( اگر سیستم اگزوز در هر یک کیلومتر پنج میلی گرم آلودگی ایجاد کند، سیستم ترمز در هر کیلومتر سی میلی گرم آلودگی تولید و منتشر می کند.)

 

معرفی فناوری تامیک شرکت تالانو تکنولوژی

شرکت تالانو تکنولوژی که یک شرکت پیشرو و پیشگام در زمینه سیستم کاهش ذرات آلودگی ترمز می باشد به تازگی فناوری جدید این شرکت را معرفی کرده است که تا 90 درصد انتشار ذارت آلوده در هوا را کاهش می دهد.

در هنگام ترمزگیری ذارت آلوده مابین قسمت های ثابت(پد) و متحرک(دیسک) خارج شده و در هوا منتشر می شود که بدون انتشار این ذرات ترمزگیری به موقع انجام نخواهد شد.

تامیک یک فناوری و سنسور ذرات ترمز است که مابین دیسک و پد قرار می گیرد و باعث تطبیق سرعت بین قسمت های ثابت (پد) و قسمت های متحرک(دیسک) میشود و به عنوان یک مکش ذرات آلوده را جذب می کند.

فناوری  Tamic (تامیک) به عنوان یک مکش متوسط یا مینی توربین طوری طراحی شده است که با تمامی خودروهای شهری کوچک تا کامیون ها و اتوبوس ها مناسب و سازگار می باشد و در همه شرایط آب و هوایی مقاوم می باشد. حتی می تواند دمای بالا و سرمای زیاد را تاب بیاورد.

این سیستم که توسط شرکت تالانو تکنولوژی معرفی شده است همچون یک جاروبرقی کوچک سبک و مستقل عمل می کند و بر عملکرد خودرو تاثیری ندارد و انتشار ذارت آلوده را تا 90 درصد کاهش می دهد و بلحاظ زیست محیطی تاثیر مثبت فراوانی بجا می گذارد.

چون بیشتر ذرات الوده توسط تامیک جذب می شود، نیاز هست که فیلترهای تامیک هر دو سال یک بار و یا هر 30 هزار کیلومتر تعویض شوند. و نکته جالب توجه این است که فیلتر های مصرفی تماما بازیافت می شوند و به چرخه تولید بر می گردند.