نحوه محاسبه مالیات خودرو

نحوه محاسبه مالیات خودرو
نحوه محاسبه مالیات خودرو

نحوه محاسبه مالیات خودرو

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تمامی خودروهای شخصی که مجموع ارزش آنها از یک میلیارد تومان بیشتر باشد مشمول پرداخت مالیات می شوند.

 

مشمولان مالیات خودرو از تاریخ 27 دیماه  با مراجعه به سایت سازمان مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir می توانند رقم پرداخت مالیات خودرو خود را مشاهده و پرداخت کنند.

چگونه مالیات خودرو محاسبه می شود؟

هر ساله دولت ارزش خودروهای داخلی و وارداتی را بر اساس سه معیار مالیات نقل و انتقال، عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه محاسبه می کنند و مالبات هر خودرو را بر اساس مجموعه قیمت های خودروها با احتساب سال ساخت آن خودرو محاسبه می کنند.

آیین نامه اجرایی مربوط به مالیات خودرو به سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را می دهد که قیمت روز خودرو را بر مبنای تاریخ ساخت یا واردات خودرو و متناسب با جدول ارزش خودرو مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده محاسبه کند.

محاسبه مالیات خودروها بصورت پلکانی

محاسبه مالیات خودروها بصورت پلکانی به شرح زیر می باشد:

  • قانون بودجه 1400 خودروهای یک تا یک و نیم میلیارد تومانی را موظف به پرداخت 1% مالیات سالانه می کند.
  • این یک درصد برای خودروهای سه میلیارد تومانی نسبت به مازاد 1.5 میلیارد تومان 2% محاسبه می شود.
  • به همین نسبت دارندگان خودروهای 4.5 میلیارد تومانی بر اساس مازاد سه میلیارد تومان مشمول 3% مالیات سالانه می شوند.
  • و خودروهای بالاتر از 4.5 میلیارد تومان، مازاد این مبلغ رقم 4% را مالیات سالانه پرداخت می کنند.

 

آیا ارزش خودروها در محاسبه مالیات متغیر است؟

در نحوه محاسبه مالیات خودرو ها سوالی مطرح می شود که در طول محاسبه ارزش خودروهای بالای یک میلیارد ممکن است دچار تغییراتی شوند. مثلا تصادف کند و یا قیمت تغییر کند. مالیات خودرو چگونه محاسبه می شود؟

بابک صداریی کارشناس خودرو ضمن تاکید بر این موضوع که نهاد تصمیم گیرنده نحوه محاسبات خودرو که همان دولت می باشد قادر نیست هرساله تمامی خودروهای داخلی و وارداتی کشور را رازش گذاری کند و محاسبه ارزش خودروها بصورت هر سه یا پنج سال یک بار انجام می شود.

این کارشناس خودرو تاکید کرد که مبنا و ملاک مناسب محاسبه مالیات خودرو باید قیمت اصلی آن باشد و یا سال ساخت و مدل خودرو باشد. و تصادفی بودن یا نبودن و یا تغییرات در خودرو تاثیری در پرداخت مالیات مشمولان ندارد.